Gratis levering på ordrer over 50$

Personlige oplysninger

Ingen personlige oplysninger der registreres på MyWatch, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos MyWatch.

Under et køb udbeder vi os navn, adresse, telefonnummer og emailadresse. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren. Informationerne transmitteres og lagres elektronisk på ukrypteret form, og gemmes i 5 år. Selve "kontrakten" (købsaftalen) lagres ikke hos MyWatch på en måde, så du senere kan logge dig ind og se/ændre status.

Desuden registrerer vi IP-adressen hvorfra køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evntuel politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes!

Jævnfør persondataloven oplyser vi på forespørgsel om registrerede oplysninger, og på baggrund af eventuelle indsigelser foretager vi sletning i det omfang det ønskes.